Velkommen til QR-Pets online pasnings vejledninger

A. 1. Acanthocobitis urophthalmus

A. 1. Acanthocobitis urophthalmus.
1. Populær navn: Leopard smerling.
2. Pseudonym: Nemacheilus urophthalmus, Noemacheilus urophthalmus.
3. Oprindelse: Sydvestlige Sri Lanka.
4. Størrelse: 5,5 cm.
5. Temperatur: 20 – 25 grader.
6. Aggressivitet: Fredelig.
7. Foder: Omnivore. Cyclops, dafnier, artemia, myggelarver. gerne frostfoder.
8. Akvariestørrelse: Min. 50 liter.
9. Antal: Lille flok.
10. Bofæller: Tetra, Barber, Platy, Sværddrager, Regnbuefisk
11. Kønsforskel: Hannen mest farverig.
12. Opdræt: Oviparous.
13. Biotop: Prydakvarie, Artsakvarie, Biotopakvarie.
14. Specielle forhold: pH. 6 - 7,5. dH. 2 - 10. Bund zone. God vandcirkulation. Fint bundlag.
15. Levealder: op til 5 år.
16. Leg og bevægelse:
17. Sygdomstegn:
18. Fredninger:

Pinkode 1002