Velkommen til QR-pets pasnings vejledninger - scan QR koden hos din lokale dyrehandler.

A. 1. Acanthocobitis urophthalmus

A. 1. Acanthocobitis urophthalmus
1. Populær navn: Leopard smerling,
2. Pseudonym: Nemacheilus urophthalmus, Noemacheilus urophthalmus,
3. Oprindelse: Sydvestlige - Sri Lanka,
4. Størrelse: 5,5 cm
5. Temperatur: 20 – 25 grader.
6. Aggressivitet: Fredelig.
7. Foder: Omnivore. Cyclops, dafnier, artemia, myggelarver, gerne frostfoder.
8. Akvariestørrelse: Min. 50 liter.
9. Antal: Lille flok,
10. Bofæller: Tetra, Barber, Platy, Sværddrager, Regnbuefisk
11. Kønsforskel: Hannen mest farverig.
12. Opdræt: Oviparous,
13. Biotop: Prydakvarie, Artsakvarie, Biotopakvarie,
14. Specielle forhold: pH. 6 - 7,5. dH. 2 - 10. Bund zone. God vandcirkulation. Fint bundlag,
15. Levealder: op til 5 år.
16. Leg og bevægelse:
17. Sygdomstegn:
18. Fredninger:

Pinkode 1002